เจ้าอาวาสวัด

เจ้าอาวาสวัดแหลมสักรูปปัจจุบัน


หลวงปู่เนตร จิรปุญโญ ประธานสงฆ์ ได้มอบหมายให้ท่านพระอาจารย์ชูศักดิ์ ปัญญาสักโก รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดแหลมสัก