เชิญร่วมบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ในวันอังคารที่ 29 พ.ค. 2561

        เชิญร่วมบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561

กำหนดการ

08:15 น. ร่วมกันตักบาตร (ภายในบริเวณวัด)
08:30 น. ถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน