ร่วมทำบุญวันนี้ รับบริจาคผ่านโครงการ e-Donation สามารถลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้

        วันนี้รับบริจาคผ่านโครงการ e-Donation สแกนปุ๊ป ได้บุญปั๊ป รับ Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร และสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะนำส่งข้อมูล ให้กรมสรรพากร เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้

1. แสกน QR CODE

2. ใส่ยอดเงินที่ต้องการบริจาค

3. แจ้งความประสงค์ที่จะนำส่งข้อมูล ให้กรมสรรพากร เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

4. ตรวจสอบยอดเงิน และชื่อวัดก่อนยืนยัน

5. ได้รับ e-slip