ขอเรียนเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะ เนื่องในวาระหลวงปู่เนตร จิรปุญโญเจริญอายุวัฒนะครบ 94 ปี ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562

          วันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2562 เป็นวันสำคัญของวัดมหาธาตุแหลมสักอีกวาระหนึ่ง ในวันนั้นหลวงปู่เนตร จิรปุญโญ เจริญอายุวัฒนะครบ 94 ปี พรรษา 67 ปัจจุบันธาตุขันธ์ มีสุขพลานามัยแข็งแรง ปฏิบัติข้อวัตรได้สมบูรณ์ตื่นเช้านำลูกวัดกวาดลานวัด ออกบิณฑบาตทำความสะอาดโรงฉัน ช่วงบ่ายกวาดลานวัดอีกครั้ง เป็นปกติมิได้ขาด สำหรับอาคันตุกะทั้งพระสงฆ์และญาติโยมที่มาสักการะกราบท่าน หลวงปู่มีปฏิสันถารด้วยเมตตาจิตที่อบอุ่น ให้กับทุกคนเสมอเหมือนกันหมด ยังความปิติประทับใจในดวงจิตของผู้ที่ได้พบได้เห็นและได้รู้ หลวงปู่ยังเป็นพระมหาเถระ เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้พวกเราได้อาศัยพึ่งพิง

   
   
   
   
   
   
   
 

          ในวาระสำคัญนี้ทางวัดได้จัดงาน มุทิตาสักการะ แด่หลวงปู่เนตร จิรปุญโญ ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2562 เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ ญาติโยมและผู้มีศรัทธาได้แสดงมุทิตาจิตกตัญญู อันเป็นคุณลักษณะของผู้รู้คุณตอบแทนคุณ คือความหมายของคนดีดังคำบาลีว่า นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตา จึงขอเรียนเชิญร่วมงาน

กำหนดการ งานมุทิตาสักการะหลวงปู่เนตร จิรปุญโญ วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562

08:00 น. พระภิกษุสามเณรบิณฑบาตภายในวัด
08:30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ-ภิกษุ สามเณร
10:00 น. ทอดผ้าป่าถวายหลวงปู่เนตร จิรปุญโญ