ขอเรียนเชิญร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐาน ณ.พระมหาธาตุเจดีย์แหลมสัก ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

          ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐาน ณ.พระมหาธาตุเจดีย์แหลมสัก วัดมหาธาตุแหลมสักในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดการ

8:30 น. ตักบาตรภายในวัด ร่วมถวายภัตตาหาร ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์
11:00 น. ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนพระมหาธาตุเจดีย์ แหลมสัก