เรื่อง ของดเว้นการเข้านมัสการหลวงปู่เนตร จิรปุญโญ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19

          เรียนพุทธสานิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ทางวัดจึงขอให้ช่วยกันรักษาสุขภาพตนเอง และของดเว้นการเข้านมัสการหลวงปู่เนตร จิรปุญโญ จนกว่า สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย จึงเรียนมาด้วยความเคารพ