เรื่องการปิดวัดมหาธาตุแหลมสักชั่วคราว

         เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด อยู่ในขณะนี้ ทางวัดได้ตระหนักและติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ขณะนี้ได้ลามเข้ามายังจังหวัดกระบี่แล้ว ทางจังหวัดกระบี่ได้ออกมาตรการควบคุมป้องกันและช่วยเหลือไปแล้ว เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทางวัดจำเป็นต้องงดกิจการทางพระพุทธศาสนาทุกประเภท และขอความร่วมมือจากผู้มาเยี่ยมเยือนวัด และนักท่องเที่ยว ให้งดเดินทางมาสักการะเที่ยวชมพระบรมธาตุเจดีย์แหลมสัก งดการเข้ากราบหลวงปู่เนตร จิรปุญโญ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย