ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์แหลมสัก ในวันเสาร์​ที่ 12 กันยายน 2563

          สำนักงาน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ร่วมกับ 25 ศาลในเขตอำเภอ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์แหลมสัก ในวันเสาร์​ที่ 12 กันยายน 2563 เชิญภาพไวนิลนิทรรศการ ธรรมะ-ภาพ ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และพระกรรมฐานกับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความยาว 250 ภาพ 250 เมตร ขึ้นพระมหาธาตุเจดีย์ ผ่านบันได 69 ขั้น ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563

กำหนดการ

13:09 น. เชิญภาพไวนิลนิทรรศการฯ
14:09 น. ทอดผ้าป่า
ณ. วันมหาธาตุแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่