ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์แหลมสัก ในวันเสาร์​ที่ 12 กันยายน 2563

          สำนักงาน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ร่วมกับ 25 ศาลในเขตอำเภอ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์แหลมสัก ในวันเสาร์​ที่ 12 กันยายน 2563 เชิญภาพไวนิลนิทรรศการ ธรรมะ-ภาพ ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และพระกรรมฐานกับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความยาว 250 ภาพ 250 เมตร ขึ้นพระมหาธาตุเจดีย์ ผ่านบันได 69 ขั้น ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563

กำหนดการ

13:09 น. เชิญภาพไวนิลนิทรรศการฯ
14:09 น. ทอดผ้าป่า
ณ. วันมหาธาตุแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
   

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก