ทางวัดขอเลื่อนงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์แหลมสักในวันที่ 24-25 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

          ทางวัดขอเลื่อนงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์แหลมสักในวันที่ 24-25 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไม่มีกำหนด และจะแจ้งล่วงหน้าให้ทราบอีกครั้ง เมื่อมีกำหนดการใหม่

จึงขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้
ขอเจริญพร