ทางวัดขอเลื่อนงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์แหลมสักในวันที่ 24-25 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

          ทางวัดขอเลื่อนงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์แหลมสักในวันที่ 24-25 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไม่มีกำหนด และจะแจ้งล่วงหน้าให้ทราบอีกครั้ง เมื่อมีกำหนดการใหม่

จึงขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้
ขอเจริญพร

 

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก