ขอเชิญร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก วันที่ 22 ตุลาคม 2560

        ขอเชิญร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก วันที่ 22 ตุลาคม 2560 (ขี้น 3 ค่ำ เดือน 12)

กำหนดการ

07:00 น. สมโภชองค์กฐิน
08:00 น. ร่วมภวายภัตตาหารแด่พระภิษุสงฆ์
10:00 น. รวบรวมพุ่มกฐิน จัดขบวนแห่รอบอุโบสถ
11:00 น. ทำพิธีถวายองค์กฐิน เป็นอันเสร็จพิธี
 
 

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก