ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดิน และสร้างรั้ว ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

        ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดิน และสร้างรั้วกั้นอาณาเขตวัด ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ตำบลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในวันศุกร์ที่ 9  มีนาคม 2561 (วันแรม 8 ค่ำ เดือน 4)

กำหนดการ

08:00 น. ร่วมกันตักบาตร (ภายในบริเวณวัด)
08:30 น. ถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ
10:30 น. ทอดผ้าป่าสามัคคี
 

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก