ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างรั้ววัดและสิ่งปลูกสร้าง ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561

       ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างรั้ววัดและสิ่งปลูกสร้างในวัด ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 (แรม 6 ค่ำ เดือน 9)

        วัดมหาธาตุแหลมสัก ได้เริ่มก่อสร้าง พระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ในปีพุทธศักราช 2553 เพื่อเป็นปูชนีสถานมหามงคลแห่งภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งการสร้างเจดีย์การก่อสร้างได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องใกล้จะเสร็จแล้วในระยะเวลาอันใกล้นี้ รวมทั้งวัดได้จะซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยายพื้นที่ เตรียมการสำหรับจัดทำโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป ทางวัดจะมีการจัดผังพื้นที่ของวัดในการใช้ประโยชน์ต่างๆ ให้มีความชัดเจน มีการแบ่งแยกพื้นที่สำหรับการปฏิบัติธรรม ที่พักสงฆ์ และการใช้ประโยชน์อื่นๆ ให้เป็นสัดส่วนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และวัดมีความจำเป็นต้องสร้างรั้วคอนกรีตล้อมรอบพื้นที่ของวัด โดยเฉพาะพื้นที่ที่จะซื้อมาใหม่ จำเป็นต้องใช้ปัจจัยอีกพอสมควร ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมปัจจัยสนับสนุนการก่อสร้างในครั้งนี้

กำหนดการ

10:00 น. รวบรวมพุ่มผ้าป่า
11:00 น. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

 

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก