ร่วมทำบุญวันนี้ รับบริจาคผ่านโครงการ e-Donation สามารถลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้

        วันนี้รับบริจาคผ่านโครงการ e-Donation สแกนปุ๊ป ได้บุญปั๊ป รับ Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร และสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะนำส่งข้อมูล ให้กรมสรรพากร เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้

1. แสกน QR CODE

2. ใส่ยอดเงินที่ต้องการบริจาค

3. แจ้งความประสงค์ที่จะนำส่งข้อมูล ให้กรมสรรพากร เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

4. ตรวจสอบยอดเงิน และชื่อวัดก่อนยืนยัน

5. ได้รับ e-slip

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก