เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีสร้างเจดีย์วัดมหาธาตุแหลมสัก ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

          การก่อสร้างพระเจดีย์วัดมหาธาตุแหลมสักล่วงเลยมา ๑๐ ปีนับจากการวางศิลาฤกษ์ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากพิจารณาได้จากการมองรูปลักษณ์ภายนอก ดูเหมือนว่าการสร้างและตกแต่งเสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งองค์ เพราะส่วนชั้นบนของพระเจดีย์เป็นส่วนที่สำคัญมีการตกแต่งลวดลายทั้งภายในภายนอกอย่างวิจิตร ดูเด่นเห็นแต่ไกล และเห็นได้ชัดเจนทั้งระยะใกล้ไกล งานในส่วนนี้ได้ก่อสร้างและตกแต่งเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้ใช้งานได้แล้ว แต่องค์ประกอบของพระเจดีย์ในส่วนอื่นคือ ส่วนชั้นกลาง ส่วนที่เป็นชั้นล่าง และภูมิทัศน์บริเวณรอบฐานพระเจดีย์ มีความสำคัญไม่น้อยกว่าส่วนชั้นบน ยังไม่ได้รับการตกแต่งให้ใช้งานได้

 

          ฉะนั้นในปี พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ ทางวัดมหาธาตุแหลมสัก และคณะกรรมการวัดฯ จึงจัดการทอดกฐินสามัคคีในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อระดมทุนเป็นค่าใช้จ่ายงานสถาปัตยกรรมตกแต่งพระเจดีย์ ในส่วนชั้นกลาง ส่วนที่เป็นชั้นล่าง และบริเวณรอบฐานพระเจดีย์ จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสนับสนุนการก่อสร้างพระเจดีย์ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

กำหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคีในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

8:00 น. ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
9:00 น. สมโภชองค์กฐิน
10:00 น. รวบรวมพุ่มกฐินจัดขบวนแห่รอบอุโบสถ
11:00 น. ทำพิธีถวายองค์กฐินสามัคคีเป็นเสร็จพิธี

          ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญ

คิดปรารถนาสิ่งใด ให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ

คณะศิษยานุศิษย์

 

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก