ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

        ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 (แรม 1 ค่ำ เดือน 11)

        ปัจจุบันโครงสร้างทั้งหมดของโครงการก่อสร้างพระเจดีย์วัดมหาธาตุแหลมสัก ขนาด 45 เมตร (กว้าง 45 x ยาว 45 x สูง 45) ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสามชั้น ชั้นบนเป็นที่ตั้งองค์พระเจดีย์หลัก ได้ตกแต่งทั้งภายในภายนอกเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการทำสถาปัตยกรรมตกแต่งในส่วนชั้นกลาง เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จราวต้นปี 2564 และทางวัดฯ ได้วางแนวทางการตกแต่งชั้นล่างให้เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งดำเนินงานด้านสุขาภิบาลไปพร้อมกับการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบพระเจดีย์ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเอื้ออำนวยต่อสุขอนามัยของพระสงฆ์ ผู้มาปฏิบัติธรรม และนักท่องเที่ยว ดังที่ได้กล่าวมาทางวัดฯ ยังขาดงบประมาณในการดำเนินงานจำนวนมาก จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ.วัดมหาธาตุแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานดังกล่าว

กำหนดการพิธีทอดกฐินในวันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

๘.๐๐ น. บิณฑบาตรภายในวัด
๑๐.๐๐ น. รวบรวมพุ่มกฐินจัดขบวนแห่รอบอุโบสถ
๑๐.๓๐ น. ทำพิธีถวายองค์กฐินสามัคคี เป็นเสร็จพิธี
 
 
 

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก