เรื่องการปิดวัดมหาธาตุแหลมสักชั่วคราว

         เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด อยู่ในขณะนี้ ทางวัดได้ตระหนักและติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ขณะนี้ได้ลามเข้ามายังจังหวัดกระบี่แล้ว ทางจังหวัดกระบี่ได้ออกมาตรการควบคุมป้องกันและช่วยเหลือไปแล้ว เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทางวัดจำเป็นต้องงดกิจการทางพระพุทธศาสนาทุกประเภท และขอความร่วมมือจากผู้มาเยี่ยมเยือนวัด และนักท่องเที่ยว ให้งดเดินทางมาสักการะเที่ยวชมพระบรมธาตุเจดีย์แหลมสัก งดการเข้ากราบหลวงปู่เนตร จิรปุญโญ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

 

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก