ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีทอดกฐินสามัคคี ด้วยวิธีการโอนเงินหรือสแกน OR CODE ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

         ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญในพิธีทอดกฐินสามัคคี ด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือสแกน QR CODE เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบำรุงสภาพวัดมหาธาตุแหลมสัก ณวัดมหาธาตุแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 (แรม 9 ค่ำเดือน 11)

         เนื่องจากมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อ โควิด-19 ของภาครัฐ เช่นการคัดกรองประชาชนที่ต้องการเดินทางข้ามเขต ในจังหวัดต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ พุทธศาสนิกชน ที่ต้องการเดินทางมาทำบุญที่วัดมหาธาตุแหลมสัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีทอดกฐินสามัคคีของวัดประจำปีนี้ ทางวัดต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ข้อบังคับต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

         ซึ่งทางวัด ได้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์โรคติดต่อ โควิด-19 และความประสงค์ของพุทธศาสนิกชน ญาติโยมที่ศรัทธาต้องการทำบุญในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 นี้ ทางวัดได้เปิดช่องทางในการทำบุญในพิธีทอดกฐินสามัคคีนอกเหนือจากการเดินทางมาทำบุญที่วัดด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือสแกน QR CODE ซึ่งทั้งสองช่องทางนี้เป็นบัญชีของวัดมหาธาตุแหลมสัก

ช่องทางการโอนเงิน

1. ชื่อบัญชีวัดแหลมสัก ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 403-301606-6
2. QR CODE

         เงินทำบุญจำนวนนี้ ทางวัดจะนำไปใช้ในการทะนุบำรุง พัฒนา รักษาเช่น บำรุงรักษาพระมหาเจดีย์ สร้างเขตสังฆาวาสใหม่ จัดทำพิพิธภัณฑ์ชุมชน ปรับภูมิทัศน์ เป็นต้น

         ขออำนาจ คุณพระศรีรัตนไตร จงบันดาลให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และประสพแต่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาลเทอญฯ

 

 

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก