ขอเชิญร่วมงานฉลองสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ แหลมสัก ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ในวันที่ 1-2-3 เมษายน 2565

          พระบรมธาตุเจดีย์แหลมสักดำเนินการก่อสร้างหลังจากวางศิลาฤกษ์ในวันวิสาขบูชาที่ 28 พฤษภาคม 2553 การดำเนินการ มีความต่อเนื่องคืบหน้าตามลำดับ ในช่วงเวลาก่อสร้างพระเจดีย์ 10 ปีที่ผ่านไป ทางวัดและคณะทำงานได้รับการสนับสนุนด้วยกำลังศรัทธาจากชาวบ้านแหลมสักคณะศิษย์ยานุศิษย์ คณะญาติโยม ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไป จนกระทั่งพระบรมธาตุเจดีย์แหลมสักสัมฤทธิ์ผลดังปรากฏในปัจจุบันสมัย เป็นปูชนียสถานมงคลแห่งภาคใต้ด้านทะเลอันดามัน ห้วงเวลาปัจจุบันนี้จึงเห็นควรแก่วาระฉลองสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์แหลมสักแล้ว
          ฉะนั้นทางวัดและคณะกรรมการจึงกำหนดให้วันที่ 1-2-3 เมษายน พ. ศ. 2565 เป็นวาระมงคลที่คณะสงฆ์โดยองค์หลวงปู่เนตร จิรภิปุญโญ ประธานสงฆ์ พระครูปัญญาภินันท์ เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะศิษย์ยานุศิษย์ทำพิธีสมโภชพระบรมธาตุ เจดีย์แหลมสัก ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก จึงขอเชิญร่วมงานในพิธีดังกล่าวเพื่อสำเร็จประโยชน์สืบไป

กำหนดการสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์แหลมสักวันที่ 1-2-3 เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

เวลา 7:30 น. พระภิกษุบิณฑบาตภายในวัดฯ
เวลา 8:30 น. พระภิกษุฉันภัตตาหาร

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

เวลา 7:30 น. พระภิกษุบิณฑบาตภายในวัดฯ
เวลา 8:30 น. พระภิกษุฉันภัตตาหาร
เวลา 9:00 น. พิธีเจริญพุทธมนต์ ณ พระบรมธาตุเจดีย์แหลมสัก ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนากถา

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

เวลา 7:00 น. พระภิกษุบิณฑบาตภายในวัดฯ
เวลา 8:30 น. พระภิกษุฉันภัตตาหาร

 

           

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก