ขอเชิญร่วมงานวางศิลาฤกษ์ สร้างอุโบสถ ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก จ.กระบี่ ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

 

          เมื่อวัดมหาธาตุแหลมสักได้เริ่มโครงการย้ายและก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ทดแทนอุโบสถหลังเก่า ในเขตสังฆาวาสใหม่ ซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดการวางศิลาฤกษ์ ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยพระราชมงคลวชิรเจดีย์ เป็นประธาน พระครูปัญญาภินันท์ เป็นผู้ดำเนินการ มีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ วางศิลาฤกษ์ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

เวลา 8:30 น. พระภิกษุบิณฑบาตร
เวลา 8:45 น. ถวายภัตตาหาร
เวลา 10:30 น. ร่วมทอดผ้าป่าสร้างอุโบสถ
เวลา 14:00 น. วางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ

         ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะพละ ปฏิภาณ ธนสาร สมบัติ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาลเทอญ

ร่วมบุญสนับสนุนการสร้างอุโบสถตามกำลังศรัทธา

สามารถโอนปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
บัญชี ธนาคารออมสิน
ชื่อบัญชี สร้างอุโบสถใหม่
เลขที่บัญชี 020394195471

 

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด บัญชีวัดมหาธาตุแหลมสัก ด้านล่างนี้สำหรับสร้างอุโบสถใหม่

 

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก