ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565

 

        ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณวัดมหาธาตุแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบำรุงรักษาสภาพวัด ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 (แรม 6 ค่ำ เดือน 11)

        ปัจจุบันที่ตั้ง ศาสนสถาน ในแผนผังอาคารเขตวัดมหาธาตุแหลมสัก ไม่สามารถรองรับการพัฒนาที่ยาวนานกว่าหกสิบปี จนถึงระดับที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาที่ตั้งศาสนสถานขึ้นใหม่ ทางวัดฯ จึงจำเป็นต้องย้าย อุโบสถ และศาสนสถานบางส่วนไปสร้างในเขตสังฆาวาสใหม่ เพื่อลดความแออัดของสภาพการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ภายในวัดฯ ทั้งหมดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ตัดถนนเพิ่ม เพื่อเชื่อมเส้นทางสัญจรภายในวัดฯ และปรับ ความต่างระดับของพื้นที่ให้เหมาะสม ซึ่งการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงนี้ ทางวัดฯ ได้คำนึงถึงบรรยากาศที่สงบร่มรื่น และสะอาด เป็นที่สัปปายะเสมอ

        จากที่กล่าวมา ทางวัดฯ ยังขาดปัจจัยสนับสนุนในพัฒนาการและบำรุงรักษาสภาพวัดฯ จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ณวัดมหาธาตุแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว

กำหนดการ พิธีทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565

เวลา 8:00 น. ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
เวลา 9:00 น. สมโภชองค์กฐิน
เวลา 10:00 น. รวบรวมพุ่มกฐินจัดขบวนแห่รอบอุโบสถ
เวลา 11:00 น. ทำพิธีถวายองค์กฐินสามัคคี เป็นเสร็จพิธี

        ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร สมบัติ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาลเทอญฯ

คณะศิษย์ยานุศิษย์วัดมหาธาตุแหลมสัก

หมายเหตุ: มีโรงทานบริการตลอดงานตั้งแต่เวลา 6:00 เป็นต้นไป

 

 

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก