โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

        วัดมหาธาตุแหลมสักเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาในตำบลแหลมสักที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านาน ภายในวัดมีพระบรมธาตุเจดีย์สีขาวต่างๆงานอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งภายในเป็นที่บรรจุพระบรมมาสารีริกธาตุ ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ นอกจากนี้บริเวณระเบียงด้านบนยังเป็นจุดชมวิวทะเลอันดามันที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก วัดมหาธาตุแหลมสัก ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมสัก ในอำเภออ่าวลึก แต่เดิมในช่วงปีพุทธศักราช 2490 พื้นที่ บริเวณนี้เป็นเพียงพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ชาวบ้านในละแวกนี้เวลาจับประกอบศาสนกิจต้องเดินทางไปยังวัดสถิตโพธิ์ธารามที่อยู่ไกลออกไปราว 4.5 กิโลเมตร ในช่วงนั้นมีพระธุดงค์มาปรากฏพำนักอยู่ในบริเวณนี้อยู่เป็นระยะ เมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็มักมากราบไหว้และนิมนต์ให้ท่านไปโปรดชาวบ้านแหลมสักอยู่ซักระยะหนึ่ง ซึ่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2490 ถึง 2505 เคยมีพระธุดงค์มาพำนักอยู่หลายรูป อาทิเช่น พระอาจารย์อำพัน หลวงปู่หล้า ท่านอาจารย์อาจ ท่านอาจารย์คำผาย แล้วก็อาจารย์จันทร์แรม ซึ่งในช่วงนี้ชาวบ้าน พระสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้มีการจัดตั้งศาลาปฏิบัติธรรม โรงฉัน และศาลาเอนกประสงค์ขึ้น ที่นี่จึงกลายเป็น สำนักสงฆ์แหลมสัก  นับแต่นั้นมา

1. ชื่อที่ตั้งโครงการ

พระอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก 207 หมู่ 3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระอาจารย์ชูศักดิ์ ปัญญาสักโก เจ้าอาวาดวัดแหลมสัก และคณะ กำหนดการงานก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2568 ถึง 2569 (3ปี)

3. เงินงบประมาณ

งบประมาณ 72,400,000 บาท พื้นที่ใช้สอยภายใน 380 ตารางเมตร ภายนอก(รอบนอก) 380 ตารางเมตร ทางเดินรอบอุโบสถ 825 ตารางเมตร

  • ค่าบริการวิชาชีพค่าบริหารงานก่อสร้าง

ค่าวิชาชีพออกแบบ 1,200,000 บาท

ค่าบริหารการก่อสร้าง 1,200,000 บาท (3ปี)

  • ค่าก่อสร้าง สถาปัตยกรรมโครงสร้างไฟฟ้าสุขาภิบาล

40% งานสถาปัตยกรรม 24,000,000 บาท

35% งานวิศวกรรมโครงสร้าง 21,000,000 บาท

17% งานวิศวกรรมไฟฟ้า 10,200,000 บาท

8% งานสุขาภิบาล 4,800,000 บาท

  • งานตกแต่งภายใน 10-15 ล้านบาท

4. นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ บำรุงศาสนา ในการเผยแพร่หลักคำสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรมให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้คำสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตจำวันได้ 

5. ความสำคัญของโครงการ การและเหตุผล

เนื่องจากพระบรมธาตุเจดีย์แหลมสัก โบสถ์หลังเก่าแออัดและปิดบังภูมิทัศน์การมองเห็นพระบรมธาตุฯ เพื่อเป็นเกรียรติและรองรับแรงศรัทธาของชาวพุทธ จึงมีแนวความคิดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • มีพื้นที่ที่ให้ใช้ประโยชน์สูงสุด ไม่แออัด
  • เติมความสมส่วนสมบูรณ์ในปูชนียสถาน ให้เป็นระเบียบ สัดส่วน
  • เป็นศูนย์รวมการปฎิบัติธรรม(เปิดจัดปฎิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ.. และทั่วโลก)
  • ให้พระภิกษุ ผู้เดินมาตามหลังไม่ต้องคลุกครีกับคฤหัสถ์ เพื่อความเหมาะสมกับสมณสารูป

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

รูปความคืบหน้าในการก่อสร้าง

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

 โครงการก่อสร้างอุโบสถวัดมหาธาตุแหลมสัก

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 (ขึ้น13ค่ำเดือน12)

กำหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคีในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

เวลา 8:00 น. ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
เวลา 9:00 น. สมโภชองค์กฐิน
เวลา 10:00 น. รวบรวมพุ่มกฐินจัดขบวนแห่รอบอุโบสถ
เวลา 11:00 น. ทำพิธีถวายองค์กฐินสามัคคี เป็นเสร็จพิธี

        ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร สมบัติ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาลเทอญฯ

 ฏีกากฐิน

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก