เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอุโบสถ ณ วัดมหาธาตุแหลมสักจังหวัดกระบี่ ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

        ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอุโบสถ ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก จังหวัดกระบี่ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

กำหนดการ ทอดผ้าป่าสามัคคีในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

เวลา 8:00 น. พระภิกษุบิณฑบาต
เวลา 8:45 น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา 10:30 น. ร่วมทอดผ้าป่าสร้างอุโบสถ

        ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร สมบัติ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาลเทอญฯ

 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอุโบสถ

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก