ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วม เป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอุโบสถ

กำหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคีในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

เวลา 8:00 น. ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
เวลา 9:00 น. สมโภชองค์กฐิน
เวลา 10:00 น. รวบรวมพุ่มกฐินจัดขบวนแห่รอบอุโบสถ
เวลา 11:00 น. ทำพิธีถวายองค์กฐินสามัคคี เป็นเสร็จพิธี

 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอุโบสถ

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก