ขอเชิญร่วมงานพิธีเททองหล่อพระเกศพระพุทธชินราช(จำลอง) ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 (วันมาฆบูชา)

        ขอเชิญร่วมงานพิธีเททองหล่อพระเกศพระพุทธชินราช(จำลอง) ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (วันมาฆบูชา)

กำหนดการ

เวลา 7:30 น. บิณฑบาตรภายในวัดฯ
เวลา 8:00 น. พระภิกษุฉันภัตตาหาร
เวลา 11:09 น.

- พิธีเจริญพุทธมนต์

- เททองหล่อพระเกศพระพุทธชินราช(จำลอง)

- เจริญชัยมงคลคาถา

- ประพรมน้ำพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมพิธี

- ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม

- พระสงฆ์อนุโมทนากถา

คณะกรรมการวัดมหาธาตุแหลมสัก และ ศิษยานุศิษย์

หมายเหตุ: มีโรงทานบริการตลอดงานตั้งแต่เวลา 6:00 เป็นต้นไป

วัดมหาธาตุแหลมสัก :โทรศัพท์ 075-685112 , 083-1400414

 ขอเชิญร่วมงานพิธีเททองหล่อพระเกศพระพุทธชินราช(จำลอง)

 ขอเชิญร่วมงานพิธีเททองหล่อพระเกศพระพุทธชินราช(จำลอง)

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก