ขอเชิญร่วม พิธีเททองหล่อพระ ร่วมมุทิตาจิต และร่วมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 (วันมาฆบูชา)

        ขอเชิญร่วมงานพิธีเททองหล่อพระเกศพระพุทธชินราช(จำลอง) ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (วันมาฆบูชา)

 

วันที่ 7-8-9 มีนาคม 2567

        ขอเรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๙๙ ปี พระราชมงคลวชิรเจดีย์ (หลวงปู่เนตร จิรปุญฺโญ) ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๗-๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๗

 

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567

        ขอเชิญร่วมงานพิธีเททองหล่อพระรูปปางลีลาเปิดโลกวัดมหาธาตุแหลมสัก ณ โรงหล่อบ้านอุดรวณาราม ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

 

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567

        ขอเรียนเชิญร่วมงานแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ (แรม ๑๔ ค่ำเดือน ๔)

 กำหนดการ

 เททองหล่อพระปางลีลาเปิดโลก

 ฏีกาประกาศ

 เททองหล่อพระเกศ67

 งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ67

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก