ขอเรียนเชิญร่วมงานแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 (แรม 14 ค่ำเดือน 4)

        เมื่อพิธีสมโภชเจดีย์แหลมสัก วันที่ 1-2-3 เมษายน 2565 เสร็จสิ้นลง พระราชมงคลวชิรเจดีย์ (ปู่เนตร จิรปุญฺโญ) ท่านได้ปรารภกับพระครูปัญญาภินันท์ และคณะกรรมการวัดฯ พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ โดยมีดำริให้จัดฉลองพระเจดีย์ขึ้นทุกปี ในวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนเมษายน โดยเปลี่ยนการฉลองพระเจดีย์ เป็นการแห่ผ้าห่ม พระบรมสารีริกธาตุ ในพระเจดีย์วัดมหาธาตุแหลมสัก ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567

 

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567

เวลา 7:30 น. พระภิกษุสงฆ์บิณฑบาตภายในวัด
เวลา 8:15 น. พระภิกษุฉันภัตตาหาร
เวลา 9:30 น. ทอดผ้าป่าสามัคคี
เวลา 10:30 น.

เริ่มจัดขบวนแห่ผ้าโดยทางรถยนต์หน้าวัดสถิตโพธารามไปถึงหน้าเทศบาลตำบลแหลมสัก จึงตั้งขบวนเดินเท้าแห่ผ้าขึ้นพระเจดีย์วัดมหาธาตุแหลมสัก ห่มพระบรมสารีริกธาตุ

 งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ67

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก