บรรยากาศบนพระเจดีย์วัดมหาธาตุแหลมสักเมื่อ 4 กันยายน 2560

        บรรยากาศบนพระเจดีย์วัดมหาธาตุแหลมสัก มีความงดงามแตกต่างกันในแต่ละช่วงของวันเวลา และความคืบหน้าในงานตกแต่งภายนอกและภายในองค์เจดีย์คงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและประณีต แล้ววันเวลาแห่งกาลกฐินก็คืบคลานใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ใจนี้เปี่ยมสุขสงบยิ่งนัก

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก