บรรยากาศบนพระเจดีย์วัดมหาธาตุแหลมสัก
เจดีย์วัดแหลมสัก
ภาพจำลองเจดีย์วัดแหลมสักเมื่อสร้างสำเร็จ
วัดแหลมสัก
ภาพวัดแหลมสักเมื่อมองลงมาจากเจดีย์
ภาพบริเวณวัดแหลมสัก
ภาพทิวทัศน์เมื่อมองจากเจดีย์วัดแหลมสักไปทางทะเล
หลวงปู่เนตร จิรปุญโญ
บรรยากาศบนพระเจดีย์วัดมหาธาตุแหลมสัก
เจดีย์วัดแหลมสัก
ภาพจำลองเจดีย์วัดแหลมสักเมื่อสร้างสำเร็จ

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก